Буду рада ответить на все Ваши вопросы:

ksushamail@list.ru

https://t.me/RozhkovaK

https://vk.com/rozhkovasite